موقعیت پاویون ایران در نمایشگاه اکسپو 2020 دبی

در نمایشـگاه اکسـپو 2020 دبـی حضـور ایـران بـه صـورت پاویـون مسـتقل خواهـد بـود. پاویـون ایـران بـا مسـاحت 2014 متـر مربـع در زون تحرک و در همسـایگی پاویون کشـورهای فرانسـه و شـیلی قـرار گرفتـه اسـت.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا